เมื่อทำการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทางเรามุ่งมั่นเพื่อให้บริการการสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนโยบายนี้ช่วยให้เราสามารถรักษาคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราทุกคน

กรณีสินค้าของเราไม่มีสต็อกและไม่สามารถหาสินค้าทดแทน

1.1 King Koil จะแจ้งลูกค้าภายใน 7 วัน และทำการยกเลิกออเดอร์และดำเนินการคืนเงินตามระบบบัญชี

1.2 การคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ระยะเวลาภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน ซึ่งจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

1.3 การคืนเงินเข้าบัตรเดบิตจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน)หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร)

1.4 โอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 7-20 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน.

ข้อกำหนดการยกเลิกการซื้อและการคืนสินค้า

หากเกิดปัญหาขึ้นเมื่อได้รับสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย King Koil โดยการพิจารณาของ King Koil ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าพร้อมเอกสารอ้างอิงถึงการซื้อของไปยังบริษัทได้โดยเงื่อนไขดังนี้:

2.1 สินค้าต้องไม่ชำรุด/เสียหายเนื่องจากการกระทำของลูกค้า

2.2 ใบเสร็จ/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรืออีเมลและใบเสร็จซื้อขาย/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากบริการจัดส่งในถุงพลาสติกบนหีบสินค้า(กรณีที่สินค้าจัดส่งโดยบริการจัดส่ง) ต้องแนบมากับสินค้า

2.3 สินค้าต้องไม่เคยถูกใช้งาน และฉลากยี่ห้อหรือราคาสินค้าต้องยังคงอยู่และกล่องหรือหีบสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกันสินค้าคู่มือและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับสินค้า

2.4 สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่กำหนดโดยผู้ผลิตและไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ของสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

2.5 สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่นเช่น ของแถม สินค้าที่ต้องซื้อเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น จะต้องส่งคืนพร้อมกับสินค้าหลัก

2.6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ถูกเปลี่ยนแล้ว ค่าห่อของขวัญ ค่าแพ็คเกจพิเศษ ค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ จะไม่สามารถขอคืนได้

2.7 มีประกันสินค้า 7-15 วันนับจากวันที่ได้รับหากสินค้าที่ได้รับมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้สามารถส่งคืนเข้ามาตามนโยบาย
รับประกันสินค้าครับ **โดยสินค้าจะต้องไม่มีรอยเปรอะเปื้อน สัมผัสกับฝุ่น ควันของเหลว ขนสัตว์ หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการรับคืน

2.8 ต้องมีใบเสร็จรับเงินและใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิง

2.9 หากสินค้าของ King Koil มีข้อบกพร่องจากการผลิตการรับคืนสินค้าจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าคืนไม่ว่าการชำระค่าสินค้าจะกระทำด้วยเครดิตการ์ด การโอนเงินผ่านธนาคาร
หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม

2.10 สินค้าที่จะทำการคืนต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารการนำสินค้าคืน
ใบสั่งซื้อสินค้าและใบเสร็จรับเงินพร้อมเขียนคำอธิบายถึงเหตุในการคืนสินค้าพร้อมภาพถ่ายสินค้าและส่งอีเมล์มาที่ info@kingkoil.co.th
**หากไม่มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปลี่ยนสินค้า

2.11 สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องไม่มีร่องรอยของซ่อมแซมการส่งคืนต้องส่งพร้อมบรรจุภัณฑ์ คู่มือลูกค้า แสตมป์และ /หรือบัตรรับประกันและหรือของขวัญ / ของแถมต่างๆ (ถ้ามี)

2.12 การเปลี่ยนสินค้าต้องมีเหตุผลเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น

2.13 King Koil สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้าได้หากผู้เปลี่ยนสินค้ามิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

2.14 หากสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนไม่ตรงตามข้อกำหนดในการส่งคืน ทาง King Koil จะส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าอีกครั้ง กรณีที่ King Koil  ได้รับสินค้านั้นเป็นครั้งที่สอง King Koil จะเก็บสินค้านั้นไว้รอการรับคืนจากผู้ส่งด้วยตนเองและจะไม่มีการคืนเงินหรือมอบ ส่วนลดใด ๆ หากผู้ส่งสินค้าไม่มารับคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ King Koil ได้รับสินค้านั้น ให้ถือว่า ผู้ส่งสินค้าสละกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น 

2.15 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการคืนสินค้าจาก King Koil อย่าปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ จากผู้จัดส่ง

3.1 กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต

3.2 กลุ่มสินค้า Clearance

3.3 สินค้าตัวโชว์

3.4 สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น หมอน, ท๊อปเปอร์, ผ้าปูที่นอน, หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ

Retail Order Cancellation and Change Policy

Once an order has been placed, it cannot be canceled. We apologize for any inconvenience this may cause. We strive to fulfill orders quickly and efficiently, and this policy helps us to maintain the highest level of service for all of our customers. In case our product is out of stock and cannot be replaced.

1.1 King Koil will notify the customer within 7 days and cancel the order and process a refund according to the accounting system.

1.2 For credit card refunds, the processing time is within 15-30 business days after the company receives the complete refund documents, which will take effect in the next credit card billing cycle.

1.3 For debit card refunds, the refund will be processed back to the account linked to the debit card within30-45 business days (starting from the day the customer receives the email confirming the refund) or depending on the card-issuing bank.

1.4 For bank account refunds, the processing time is within 7-20 business days after the company receives the complete refund documents.

Terms for the Cancellation of Purchase and Return of Product Should there be a defect or non-compliance with specification observed by the customer upon the receipt of product, the Company reserves the rights to consider offering exchange of product in accordance with the specified conditions, provided that the consideration of King Koil shall be deemed final. Customers may only exchange products found to be defective and/or non-compliant in terms of specifications
together with the documentary evidence of such defect and/or non-compliance in accordance with the following conditions:

2.1 Product must not be defective/damaged due to customer’s action(s).

2.2 Receipt/Document confirming the payment from the bank or the email and the sale slip/tax invoice, destination address from courier service in the plastic bag on the package (in case of the product is delivered by courier service) must
be attached to the product.

2.3 Product must be unused, the product brand or price tag must be intact and the product’s box or package must be in the complete condition, warranty document, manual and compatible equipment of the product.

2.4 Products must be in the condition specified by the manufacturer and not fall into the situation of non-returnable goods.

2.5 Product provided under the condition of promotion such as premium, exchangeable product, purchasing product, etc. must be returned together with the major product.

2.6 Expense incurred from the transportation of the exchange product, gift wrapping cost, special package, installation and other Service Fee are non-refundable.

2.7 If King Koil’s product has manufacturing defects, the product return will cover the return shipping fee, regardless of whether the payment was made by credit card, bank transfer, or any other method.

2.8 If the received product has issues or is unusable, it can be returned according to the product warranty policy

2.9 The product must not be damaged, contaminated, exposed to dust, smoke, liquids, animal hair, or be in a deteriorated condition to be eligible for return.

2.10 The returned product must be sent with return documents, order confirmation, receipt, a written explanation of the reason for return, photos of the product, and an email sent to info@kingkoil.co.th **If not, the company reserves the right to cancel the product exchange.

2.11 The product to be exchanged must not show signs of repair, and the return must include the packaging, user manual, stamp, warranty card, and/or gifts/freebies (if any).

2.12 Product exchanges must have valid reasons and comply with the terms and conditions.

2.13 King Koil may refuse a product exchange if the person requesting the exchange is not the individual specified in the order.

2.14 If the returned product does not meet the return requirements, King Koil will send the product back to the customer. If King Koil receives the product for the second time, it will be kept for the sender to collect in person, with no refund or discount given. If the sender does not collect the product within 6 months from the day King Koil receives it, the sender’s rights to the product will be considered forfeited.

2.15 Please follow the return instructions from King Koil and do not follow instructions from the shipping company.

3.1 Custom or specially ordered products.

3.2 Clearance product group.

3.3 Showroom products.

3.4 Limited use products, such as Pillows / Toppers / Bed Sheets / or any accessories.

Free Shipping

Roll Packed Mattress

Fast Delivery.

Made in USA

ICA Approved

24/7 Support

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account